Close Menu

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging en draagt zorg voor de correcte uitvoering van alle lopende activiteiten en de besluiten van het Algemeen Bestuur.
 

Samenstelling
Mevrouw  E. (Ellen) Swanborn - de Lange, voorzitter.
E-mail: voorzitter@huidpatiënten-nederland.nl

Mevrouw K. (Karin) Veldman, secretaris/penningmeester
E-mail: secretaris@huidpatiënten-nederland.nl

Vacatures