Close Menu

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

Huidverhaal Lichen Planus

Huidverhaal Lichen Planus (LP) Huidverhaal Lichen Planus (LP)

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Organisatie

Algemene Leden Vergadering (ALV)
De hoogste besluitvorming van de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Tenminste tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur informeert de ALV over alle zaken die van belang zijn voor het functioneren van de vereniging.

 

Bestuur 
Naast de statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er portefeuilles voor externe vertegenwoordiging, communicatie en verenigingszaken. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn beschreven. Het bestuur werkt op basis van een beleidscyclus. Het beleid van Huidpatiënten Nederland wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. 

 

Bureau 
Huidpatiënten Nederland kiest voor een kleine flexibele bureauorganisatie voor uitvoering van haar projecten en maakt gebruik van externe faciliteiten en een virtueel kantoor. 

Het bureau bestaat uit een zelfstandig werkende officemanager/secretaresse, een projectleider en projectmedewerkers.