Close Menu

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

Huidverhaal Lichen Planus

Huidverhaal Lichen Planus (LP) Huidverhaal Lichen Planus (LP)

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Missie en visie

Missie 

Huidpatiënten Nederland maakt zich sterk voor alle mensen met een huid- of haaraandoening. Huidpatiënten Nederland verenigt mensen met een huid- of haaraandoening met als doel hun positie in de zorg en de kwaliteit van zorg te versterken. Huidpatiënten Nederland gaat hier komende jaren op drie fronten aan werken: 

* bij de zorgprofessionals ten aanzien van kwaliteit en inhoud 
* bij de zorgverzekeraars ten aanzien van het verzekerde pakket 
* in de samenleving ten aanzien van kennis en acceptatie. 

We doen dit vanuit het motto: patiënten sterker maken door te werken aan integrale zorg

 

Visie 

Huidpatiënten Nederland is een bundeling van patiënten en patiëntenorganisaties op het gebied van huid- en haaraandoeningen. Het motto van Huidpatiënten Nederland luidt: Samen staan we sterk

Samenwerking, met als doel een steunpunt te zijn voor mensen met een chronische en/of erfelijke huidaandoening. Huidpatiënten Nederland richt zich op het ontwikkelen van activiteiten die de doelstelling van de individuele vereniging overstijgen, alsook op de belangenbehartiging van huid- en haarpatiënten in het algemeen. De bundeling van kennis en ervaring maakt een krachtiger optreden naar politiek, overheid en zorgverzekeraar mogelijk. 

Huidpatiënten Nederland handelt vanuit het patiëntenperspectief. Dit perspectief gaat uit van een autonomie patiënt, die zelf beslist voor de zorg en behandeling die hem of haar het beste past. Hiervoor is deskundig advies en ondersteuning van zorgprofessionals nodig. Samen geven zij vorm en inhoud aan de dienstverlening. Patiënt en zorgprofessional zijn coproducent. 

Deze visie leidt tot de volgende definitie voor integrale zorg: 

Integrale zorg betekent zorg gericht op de individuele behoeften van de patiënt, waarbij zorgprofessionals en de patiënt hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat er een samenhangend aanbod ontstaat. Een belangrijk deel van de zorg is zelfzorg. Ondersteuning bij zelfmanagement is daarom een belangrijk onderdeel van integrale zorg. 

Vanuit deze visie kijkt Huidpatiënten Nederland ook naar de zorg op organisatie- en beleidsniveau. We zoeken de samenwerking met organisaties van zorgprofessionals en zorgverzekeraars om samen inhoud te geven aan integrale zorg vanuit patiëntenperspectief. We nemen verantwoordelijkheid voor het mede ontwikkelen van betere zorg vanuit patiëntenperspectief en het bevorderen van maatschappelijke participatie.