Close Menu

Festival 'Happy met je Huid' 2018

zaterdag 29 SEPTEMBER zaterdag 29 SEPTEMBER

Festival 'Happy met je Huid' 2017

Klik hier voor een foto-impressie Klik hier voor een foto-impressie

Rapport 'Kans of Risico?'

Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten

Wie wij zijn

Huidpatiënten Nederland maakt zich sterk voor alle mensen met een huid- of haaraandoening. We verenigen mensen met een huid- of haaraandoening met als doel hun positie in de zorg en de kwaliteit van zorg te versterken.

Huidpatiënten Nederland is een bundeling van patiënten en patiëntenorganisaties op het gebied van huid- en haaraandoeningen.
Ons motto luidt: Samen staan we sterk

Huidpatiënten Nederland handelt vanuit het patiëntenperspectief. Dit perspectief gaat uit van een autonomie patiënt, die zelf beslist voor de zorg en behandeling die hem of haar het beste past.

 

Huidpatiënten Nederland is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF). De Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 organisaties. Deze organisaties werken allemaal landelijk of regionaal vanuit patiëntenperspectief op het terrein van volksgezondheid (beleidsontwikkeling, innovatie en belangenbehartiging).

Ook zijn we aangesloten bij ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronisch ziekte.
Veel zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap van een patiëntenvereniging als men is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en/of ieder(in).