Close Menu

Voorlichting en promotie

Voorlichting, informatieverstrekking en het bespreekbaar en draaglijker maken van het leven met een huid- of haaraandoening zijn belangrijke doelstellingen van Huidpatiënten Nederland.

Omdat in Nederland ruim twee miljoen mensen een huidaandoening hebben, van wie één miljoen aan een chronische huidaandoening lijdt, is kennis van deze aandoeningen en de vaak verstrekkende gevolgen, belangrijk.

Wat alle huidaandoeningen gemeen hebben, is het voelbare en zichtbare: de huid is de eerste kennismaking met een ander persoon. De kwaliteit van leven is zeer afhankelijk van al dan niet gaaf zijn van een huid, van een goede geur en kleur, maar ook hoe de huid voelt. 

Juist daarom zijn interactieve patiëntencontacten, een goede website met verwijzing naar de diverse verenigingen, links naar informatieve dermatologische websites, een goede informatiefolder en vertegenwoordiging van huid- en haarpatiënten op effectieve locaties onmisbaar.