Close Menu

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

Huidverhaal Lichen Planus

Huidverhaal Lichen Planus (LP) Huidverhaal Lichen Planus (LP)

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Kwaliteit van dermatologische zorg

Innovatieplatform Integrale Dermatologische Zorg

Het cliëntenperspectief was het vertrekpunt voor het beantwoorden van de vraag hoe in de toekomst de dermatologische zorg ingevuld zou moeten worden (‘Dromen’).
De bedoeling is een innovatieagenda te presenteren (‘Denken’)
waarop de komende jaren ingezet kan worden om dat te bereiken (‘Doen’).

Tijdens de tweede bijeenkomst van het door Huidpatiënten Nederland ingestelde 'innovatieplatform' presenteren de Alopeciavereniging (AV), de Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN ) en de Vereniging Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) een aantal patiëntreizen. Deze uit de praktijk gegrepen ervaringen en wensen vormen voor Huidpatiënten Nederland de basis voor de innovatieagenda 2016-2018, die zich richt op ‘Integrale Dermatologische Zorg’. 

De Innovatieagenda Integrale Dermatologische Zorg gaat over jeuk, schaamte en urgentie. 

  • Jeuk verbeeldt het gebrek aan onderzoek naar oorzaken en effectieve behandelingen op het gebied van huid- en haarziekten. 
  • Schaamte verbeeldt het gebrek aan aandacht voor psychosociale problemen bij jongeren en volwassenen met een huid- en haaraandoening. 
  • Urgentie heeft betrekking op de noodzaak om samen te werken aan kwaliteitsverbetering.