Close Menu

Festival 'Happy met je Huid' 2018

zaterdag 29 september op Landgoed Mariënwaerdt zaterdag 29 september op Landgoed Mariënwaerdt

Magazine 'Happy met je Huid'

volop inspiratie voor het festival op 29 september 2018 volop inspiratie voor het festival op 29 september 2018

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Project 'Sterker op 3 fronten'

Achtergrond

Door Huidpatiënten Nederland is in 2012 de projectaanvraag (voucher-project) voor het 3-jarige project ‘Sterker op 3 Fronten’ ingediend bij het ministerie van VWS, CIBG/Fonds PGO.
Negen huidpatiëntenverenigingen hebben zich aangesloten bij dit project door hun voucher eraan toe te kennen:

Landelijke Vereniging voor Vitiligo Patiënten (LVVP), Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN), Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV),
Stichting Lichen Sclerosus, CPLD, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE), Debra Nederland, Alopecia Vereniging en Huidpatiënten Nederland. De Nederlandse vereniging voor mensen met een Wijnvlek of Sturge Weber Syndroom (NvWSMSs) en Nederlands Lymfoedeem Netwerk (NLNet) hebben hun vouchers voor de jaren 2014 en 2015 aan het project verbonden. 

Doelstelling

Het verbindende thema van het project ‘Sterker op 3 Fronten’ is patiënten sterker maken door te werken aan integrale zorg.
Integrale zorg betekent zorg gericht op de individuele behoeften van de patiënt, waarbij zorgprofessionals en de patiënt hun activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.

Deelprojecten

Kwaliteit van dermatologische zorg:
Het realiseren van inzicht in de kwaliteit en beschikbaarheid van het dermatologische zorgaanbod op basis van kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief.

Vergoedingensysteem:
Vergroten van de transparantie, volledigheid en eenduidigheid van het vergoedingen systeem.

Zelfmanagement:
Versterken van (ondersteuning bij) zelfmanagement op het gebied van zelfdiagnose en kwaliteit van leven.

Duur van het project

Het voucherproject 'Sterker op 3 fronten' heeft een looptijd van drie jaar en is eind 2015 afgesloten.