Close Menu

Werkgroep Organisatie

Doelstelling

De werkgroep wordt ingesteld in het kader van de uitvoering van het programma Samen werken – Samen doen.
De werkgroep (het project) levert concrete en praktische resultaten op voor de (organisaties van) huid- en haarpatiënten. De focus verschuift van ontwikkelen naar toepassen.

Het deelproject Organisatie richt zich op het realiseren van de resultaten: 

  • Visie op de organisatie van de toekomstige dermatologische zorgketen. 
  • Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor dermatologische zorg in de eerste en anderhalve lijn. 
  • Ontwikkelen en toepassen instrument patiëntreizen voor huid- en haarpatiënten. 
  • Ontsluiten database expertisecentra.

Activiteiten

De projectactiviteiten zijn te groeperen rond een aantal thema’s. 

  • Patiëntreizen 
  • Visie organisatie dermatologische zorgketen 
  • Kwaliteitscriteria voor de eerste en anderhalve lijn 
  • Voorstel pilot eerstelijn 
  • Database expertisecentra