Close Menu

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

Huidverhaal Lichen Planus

Huidverhaal Lichen Planus (LP) Huidverhaal Lichen Planus (LP)

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Werkgroep Organisatie

Doelstelling

De werkgroep wordt ingesteld in het kader van de uitvoering van het programma Samen werken – Samen doen.
De werkgroep (het project) levert concrete en praktische resultaten op voor de (organisaties van) huid- en haarpatiënten. De focus verschuift van ontwikkelen naar toepassen.

Het deelproject Organisatie richt zich op het realiseren van de resultaten: 

  • Visie op de organisatie van de toekomstige dermatologische zorgketen. 
  • Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor dermatologische zorg in de eerste en anderhalve lijn. 
  • Ontwikkelen en toepassen instrument patiëntreizen voor huid- en haarpatiënten. 
  • Ontsluiten database expertisecentra.

Activiteiten

De projectactiviteiten zijn te groeperen rond een aantal thema’s. 

  • Patiëntreizen 
  • Visie organisatie dermatologische zorgketen 
  • Kwaliteitscriteria voor de eerste en anderhalve lijn 
  • Voorstel pilot eerstelijn 
  • Database expertisecentra