Close Menu

Kirsten van Teijn met theatershow 'Zalf'

op festival 'Happy met je Huid' op festival 'Happy met je Huid'

Festival 'Happy met je Huid'

Zaterdag 18 november 2017. Kom je ook? Zaterdag 18 november 2017. Kom je ook?

Rapport 'Kans of Risico?'

Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten

Werkgroep Organisatie

Doelstelling

De werkgroep wordt ingesteld in het kader van de uitvoering van het programma Samen werken – Samen doen.
De werkgroep (het project) levert concrete en praktische resultaten op voor de (organisaties van) huid- en haarpatiënten. De focus verschuift van ontwikkelen naar toepassen.

Het deelproject Organisatie richt zich op het realiseren van de resultaten: 

 • Visie op de organisatie van de toekomstige dermatologische zorgketen. 
 • Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief voor dermatologische zorg in de eerste en anderhalve lijn. 
 • Ontwikkelen en toepassen instrument patiëntreizen voor huid- en haarpatiënten. 
 • Ontsluiten database expertisecentra.

Activiteiten

De projectactiviteiten zijn te groeperen rond een aantal thema’s. 

 • Patiëntreizen 
 • Visie organisatie dermatologische zorgketen 
 • Kwaliteitscriteria voor de eerste en anderhalve lijn 
 • Voorstel pilot eerstelijn 
 • Database expertisecentra 

Vergaderplanning

 • Vrijdag 16 december 2016 10.00 – 12.00 uur 
 • Vrijdag 17  februari 2017 10.00 – 12.00 uur 
 • Vrijdag 19 mei 2017 10.00 – 12.00 uur
 • Vrijdag 8 september 2017 10.00 – 12.00 uur 
 • Vrijdag 24 november 2017 10.00 – 12.00 uur