Close Menu

Kirsten van Teijn met theatershow 'Zalf'

op festival 'Happy met je Huid' op festival 'Happy met je Huid'

Festival 'Happy met je Huid'

Zaterdag 18 november 2017. Kom je ook? Zaterdag 18 november 2017. Kom je ook?

Rapport 'Kans of Risico?'

Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten

Werkgroep Kwaliteit en inhoud

Doelstelling

De werkgroep wordt ingesteld in het kader van de uitvoering van het programma Samen werken – Samen doen.
De werkgroep geeft mede uitvoering aan de programmaonderdelen:

 • Kwaliteit van zorg zichtbaar maken
 • Psychosociale problemen bij huid- en haarproblemen en hun naasten 

Activiteiten

De werkgroep concentreert haar activiteiten op de volgende onderwerpen:

 • Realiseren van een ondersteuningsaanbod voor huid- en haarpatiënten met psychosociale problematiek.
 • Realiseren van een uitwisselingsplatform voor huid- en haarpatiënten en naasten over het omgaan met psychosociale problemen.
   

De startvergadering van de werkgroep heeft op 14 juli plaatsgevonden. Met de werkgroepleden is het plan van aanpak doorgenomen en zijn werkafspraken gemaakt.

Vooralsnog ziet de vergaderplanning er als volgt uit:

 • Donderdag 24 november 2016 11.00 – 13.00 uur 
 • Woensdag 22 februari 2017 11.00 – 13.00 uur 
 • Woensdag 14 juni 2017 11.00 – 13.00 uur 
 • Woensdag 13 september 2017 11.00 – 13.00 uur 
 • Woensdag 22 november 2017 11.00 – 13.00 uur