Close Menu

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

Huidverhaal Lichen Planus

Huidverhaal Lichen Planus (LP) Huidverhaal Lichen Planus (LP)

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Werkgroep Kwaliteit en inhoud

Doelstelling

De werkgroep wordt ingesteld in het kader van de uitvoering van het programma Samen werken – Samen doen.
De werkgroep geeft mede uitvoering aan de programmaonderdelen:

  • Kwaliteit van zorg zichtbaar maken
  • Psychosociale problemen bij huid- en haarproblemen en hun naasten 

Activiteiten

De werkgroep concentreert haar activiteiten op de volgende onderwerpen:

  • Realiseren van een ondersteuningsaanbod voor huid- en haarpatiënten met psychosociale problematiek.
  • Realiseren van een uitwisselingsplatform voor huid- en haarpatiënten en naasten over het omgaan met psychosociale problemen.
     

De startvergadering van de werkgroep heeft op 14 juli plaatsgevonden. Met de werkgroepleden is het plan van aanpak doorgenomen en zijn werkafspraken gemaakt.