Close Menu

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

Huidverhaal Lichen Planus

Huidverhaal Lichen Planus (LP) Huidverhaal Lichen Planus (LP)

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Project 'Samen werken - Samen doen'

De gezamenlijke kwaliteitsagenda van huid- en haarpatiênten

Op basis van een inventarisatie onder huid- en haar patiëntenorganisaties en op basis van resultaten van het Innovatieplatform Dermatologie is de hierna volgende inhoudelijke agenda opgesteld voor ‘Samen werken – Samen doen’. Deze agenda bouwt grotendeels voort op de resultaten van het voucherproject ‘Sterker op 3 Fronten’ dat eind 2015 is afgesloten.

Doelstelling

De doelstellingen die Huidpatiënten Nederland in het programma ‘Samen werken – Samen doen’ realiseert, zijn: 

 • Kwaliteit van zorg kwantitatief en kwalitatief zichtbaar maken: huid- en haarpatiënten bewust maken van keuzemogelijkheden op basis van de uitkomsten en zorgaanbieders aanzetten tot kwaliteitsverbetering en – innovatie. 
 • Aandacht vergroten voor psychosociale problemen bij patiënten met een huid- of haarziekte en hun naasten, alsmede het realiseren van een digitaal platform voor ontmoeting en uitwisseling rond dit thema. 
 • Formuleren van kwaliteitscriteria van patiëntenperspectief voor dermatologische zorg in de eerste en anderhalve lijn. 
 • Vergroten van de transparantie van het vergoedingensysteem. 
 • Toegankelijk maken voor huid- en haarpatiënten van instrumenten voor eigen regie, zelfmanagement en gezamenlijke besluitvorming.

Uitwerking deelprojecten 

De doelstellingen zijn uitgewerkt in drie deelprojecten: 

 • Kwaliteit en inhoud van dermatologische zorg 
 • Organisatie en toegang van dermatologische zorg 
 • Regie en gezamenlijke besluitvorming in de dermatologische zorg 

Per deelproject wordt een project(werk)groep gevormd met vertegenwoordiging uit de deelnemende patiëntenorganisaties. Voor ieder deelproject is een projectmedewerker beschikbaar.

Samenwerking

Het project ‘Samen werken – Samen doen’ wordt uitgevoerd door Huidpatiënten Nederland in samenwerking met een aantal lidorganisaties. De betrokken organisaties zijn: 

 • Alopecia Vereniging (AV) 
 • Hidradentis Patiënten Vereniging (HPV) 
 • Huidpatiënten Nederland (HPN) 
 • Landelijke Vereniging voor Vitiligo-Patiënten (LVVP) 
 • Lichen Planus Vereniging Nederland (LVPN) 
 • Nederlandse Patiëntenvereniging voor mensen met Epidermolysis Bullosa (Debra) 
 • Nederlandse Vereniging voor Mensen met een Wijnvlek of Sturge-Weber Syndroom (WSWS) 
 • Vereniging Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)