Close Menu

Kirsten van Teijn met theatershow 'Zalf'

op festival 'Happy met je Huid' op festival 'Happy met je Huid'

Festival 'Happy met je Huid'

Zaterdag 18 november 2017. Kom je ook? Zaterdag 18 november 2017. Kom je ook?

Rapport 'Kans of Risico?'

Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten Aanvullende verzekering voor huid- en haarpatiënten

Jaarverslagen

2016
Het bestuur van Huidpatiënten Nederland biedt de leden, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2016 door middel van een bestuurlijk en financieel jaarverslag.

Jaarverslag en Jaarrekening 2016

Zowel het Jaarverslag als de Jaarrekening over 2016 zijn door de Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2017 goedgekeurd.

Huidpatiënten Nederland heeft grote bewondering voor de besturen van de huid- en haarpatiëntenverenigingen, die zich in het afgelopen jaar telkens weer creatief en vol energie hebben ingezet voor hun achterban!

 

2015
Jaarverslag en Jaarrekening 2015

2014
Jaarverslag en Jaarrekening 2014.