Close Menu

Uitnodiging werkbijeenkomst Zalven/Medicijntekorten voor huidpatiënten

Uitnodiging werkbijeenkomst Zalven/Medicijntekorten voor huidpatiënten Uitnodiging werkbijeenkomst Zalven/Medicijntekorten voor huidpatiënten

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

Huidverhaal Lichen Planus

Huidverhaal Lichen Planus (LP) Huidverhaal Lichen Planus (LP)

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Links

Huidpatiënten Nederland werkt op verschillende gebieden met andere (non-profit) organisaties samen om de kwaliteit van leven van de chronische huid- en haarpatiënt te verbeteren.

Links naar een aantal van deze organisaties vind je hier.

 


 

Novartis

Activiteiten van Huidpatiënten Nederland
worden mede mogelijk gemaakt door  

 


Stichting Nationaal Huidfonds

Het Huidfonds zet zich al jaren in voor betere zorg voor je huid. Door het werven van donaties en het aangaan van samenwerkingsverbanden, kunnen we een bijdrage leveren in het verbeteren van de kwaliteit van huidzorg en informatieverstrekking.

Hou van je huid, zorg voor je huid!


Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is de beroepsvereniging van de Nederlandse dermatologen.

Doelstelling van de vereniging is de bevordering van de studie van huidziekten. Naast wetenschappelijke activiteiten heeft de beroepsvereniging ook een publiek doel, namelijk om mensen te informeren over het vóórkomen van en de achtergronden achter huidaandoeningen.


Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is de beroepsvereniging die de belangen van aangesloten huidtherapeuten in Nederland behartigt. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid en organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden.

Een huidtherapeut is een paramedicus die patiënten behandelt met een zieke en/of beschadigde huid. 


Wondplatform Nederland

Het Wondplatform Nederland is opgericht in 2010 met als doel het bevorderen van de kwaliteit van
de wondzorg middels kennis en kunde.


Huidhuis

Huidhuis.nl is gebaseerd op gevalideerde richtlijnen en protocollen en gespecialiseerde kennis vanuit de domeingroep (kinder)dermatologie van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie.

Huidhuis.nl bevat eveneens een symptomencheck voor volwassen huid- en haarpatiënten.


Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie

Doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Psychodermatologie (NVPD) is het bevorderen, verspreiden en toepassen van kennis en inzichten, alsmede het bevorderen van de samenwerking van medische/psychosociale professionals op het gebied van de psychodermatologie.