Close Menu

Festival 'Happy met je Huid' 2018

zaterdag 29 september op Landgoed Mariënwaerdt zaterdag 29 september op Landgoed Mariënwaerdt

Festival 'Happy met je Huid' 2017

een impressie van de eerste editie een impressie van de eerste editie

De patiëntenreis van Eline

Eline heeft primair lymfoedeem Eline heeft primair lymfoedeem

De patiëntenreis van Ellen

Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS) Ellen heeft Lichen Sclerosus (LS)

Nieuwsbrief

Huidpatiënten Nederland verstuurt vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief.
Onderaan deze pagina kun je je aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Belangrijke onderwerpen in de laatst verschenen nieuwsbrief:

Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg

In 2015 is gestart met de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg. Namens Huidpatiënten Nederland neemt Francine Das deel aan de werkgroep die deze kwaliteitsstandaard opstelt. Het belangrijkste aandachtspunt voor HPN is het borgen van het patiëntenperspectief.

Lees hier meer over de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg.

Onderzoeksrapport 'Van willekeur naar maatwerk!'

Huidpatiënten Nederland onderzocht de manier waarop ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra omgaan met het aanbieden van UV-B lichttherapie en het verstrekken van medicijnen in de thuissituatie. Dit is de zogenaamde 'ziekenhuisverplaatste zorg'.

Niet alle patiënten die hier baat bij hebben, krijgen deze zorg aangeboden. Financiële- en organisatorische voorwaarden zijn hierbij bepalend. Lees hier verder.

Ingrepen plastische chirurgie bij gepast gebruik terug in het basispakket

De aanspraak op plastische chirurgie in het Zvw-pakket is beperkt.
Dit komt omdat in het verleden in veel gevallen geen onderscheid werd gemaakt tussen ingrepen die wel - en ingrepen die niet medisch noodzakelijk (vaak cosmetisch) waren. Lees hier verder.

Meer aandacht gepast gebruik

In het kader van het Hoofdlijnenakkoord is met de medisch specialisten afgesproken dat zij meer aandacht gaan besteden aan gepast gebruik en dus beter gaan letten op welke ingrepen wel - en welke ingrepen niet medisch noodzakelijk zijn. Lees hier verder.

Extra controle op veiligheid biologische medicijnen

Het bijwerkingencentrum Lareb verzamelt bijwerkingen van geneesmiddelen en geeft hierover informatie. Het Lareb ontvangt geld voor de controle op biologische medicijnen. Die zijn ook voor huid- en haarpatiënten relevant. Lees hier verder.

Bekendmaking zorgpremie week vervroegd

De jaarlijkse bekendmaking van de hoogte van de nominale zorgpremie voor het volgende jaar wordt met een week vervroegd. Nu is het zo dat zorgverzekeraars hiervoor uiterlijk tot en met 19 november de tijd hebben.
De wijziging van de Zorgverzekeringswet geldt vanaf de premiebekendmaking voor 2018. Lees hier verder.

 

De eerstvolgende nieuwsbrief wordt medio september verstuurd.