Ureum moet terug in de basisverzekering!

Help ureum weer terug te krijgen in de basisverzekering en onderteken de petitie van de Vereniging voor Ichthyosis Netwerken. Help ureum weer terug te krijgen in de basisverzekering en onderteken de petitie van de Vereniging voor Ichthyosis Netwerken.

Festival 'Happy met je Huid'

Zaterdag 18 november 2017 Zaterdag 18 november 2017

Zomervakantie 2017

Van 24 juli t/m 18 augustus is het bureau van Huidpatienten Nederland gesloten. Van 24 juli t/m 18 augustus is het bureau van Huidpatienten Nederland gesloten.

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging en draagt zorg voor de correcte uitvoering van alle lopende activiteiten en de besluiten van het Algemeen Bestuur.
 

Samenstelling
De heer C. (Chris) Westerlaken, voorzitter.
E-mail: voorzitter@huidpatiënten-nederland.nl

Mevrouw J.C.M. (Marion) Kremer, secretaris.
E-mail: secretaris@huidpatiënten-nederland.nl

Mevrouw J. (Josee) Beets, penningmeester.
E-mail: j.beets@huidpatiënten-nederland.nl

Mevrouw IJ. (IJmtje) Duursma-Klaster, algemeen lid.
E-mail: lid@huidpatiënten-nederland.nl


Van links naar rechts: Josee Beets, Marion Kremer, Chris Westerlaken en IJmtje Duursma