Word lid!

Via enkele simpele stappen aanmelden als lid Via enkele simpele stappen aanmelden als lid

Rapport 'Patiënt van de rekening'

De basisverzekering voor huid- en haarpatiënten De basisverzekering voor huid- en haarpatiënten

Integrale Dermatologisch Zorg

Innovatieagenda 2016 - 2018 Innovatieagenda 2016 - 2018

Organisatie

Algemene Leden Vergadering (ALV)
De hoogste besluitvorming van de vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering. Tenminste tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur informeert de ALV over alle zaken die van belang zijn voor het functioneren van de vereniging.

 

Bestuur 
Naast de statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er portefeuilles voor externe vertegenwoordiging, communicatie en verenigingszaken. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn beschreven. Het bestuur werkt op basis van een beleidscyclus. Het beleid van Huidpatiënten Nederland wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. 

 

Bureau 
Huidpatiënten Nederland kiest voor een kleine flexibele bureauorganisatie voor uitvoering van haar projecten en maakt gebruik van externe faciliteiten en een virtueel kantoor. 

Het bureau bestaat uit een zelfstandig werkende officemanager/secretaresse, een projectleider en projectmedewerkers.